Mágikus reneszánsz

Gellért-hegyi ördögimádók 5

20140505

A kovácsmester Pálffy szerint régi barátja, Isszabor Mihály nagy vagyon megszerzésének lehetőségét ígérte neki már pár éve, ezért hozták ide. Gyulával bementek a szoborhoz is. A fején levő csuklya egy zsákszerű darab volt, és így az arcát is elfedte.
A kovácsmester tudta Isszabor sajtkészítő mester lakhelyét is, úgyhogy oda vonultak. A földszinti sajtkészítőket Samu farkas formában elriasztotta. Az emeleten mindenki megtalálta a hozzá illő dolgot: Gyula a fölmenekült leányzót, Vicinius pedig egy varázskönyvet és mindenféle iratokat. A papnak leadták a levelet, ami Beel Zebub varázskönyvéhez tartalmazott nyomot, valamint démonidéző formulákat, amit a könyv mellett lelt.
Közben megérkezett Báthori úr Erdélyből, és egy fiatal varázsló lányt hozott magával. Fruzsinát produkáltatta is, aki az úr embereit mekegésre és tehénbőgésre késztette. Báthori ezen jól szórakozott.

Comments

Zoli

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.