Mágikus reneszánsz

Otranto ostroma 1

20140512

Isszabort a varázslót azóta sem látták hőseink. Sánta Balázs is eltűnt a cimboráival együtt, ők voltak a csempészek a Gellért-hegy tövében.
1181 augusztusában, tehát egy évvel később Mátyás király kisebb sereget küldött a Nápolyi királyságba, ahol a törökök elfoglalták Otrantot, és az olaszok azóta sem voltak képesek kiverni őket. A keresztes hadjárat bűnbocsánattal jár. Hőseink a Báthori által küldött csapat tagjaiként érkeztek az Otranto melletti táborba. Közben kiokították őket, hogy kell megúszni, ha a Nápoly melletti vulkánban tanyázó sárkány lecsapna a menetre, de végül erre nem került sor.
Az ostrom során még a fal törése zajlik.
Korvin a tűzvonalba eső egyik épületben török fejeket látott, s közelebb érve egy tárgyalást hallgatott ki. Egy török egy olasz és egy magyar pap diskuráltak arról, hogy a várban fogytán az élelem ezért (!) az ostromlók indítsanak támadást, mert akkor tovább húzzák a várbeliek, (kevesebb embert kell etetniük). Elvonulásuk után Korvin meg is találta azt az alagutat, amelyen keresztül a várig lehet jutni egy deszkaajtóig. Vicinius pedig Gergely pap, a magyar résztvevő után kérdezősködött, és próbálta gyanúba keverni feljebbvalójánál.
Épp az értesüléseket beszélték meg ebédidőben, távolabb a többi katonától, amikor az elhagyott házak felől több tucat török rontott elő, hogy rárontson a magyar táborra. Irányuk alapján vélhetően a magyar zászlót vagy az ott elhelyezett ereklyét akarják megkaparintani.

Comments

Zoli

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.