Mágikus reneszánsz

Otranto ostroma 6

20140616

A táborban az egyik nap egy nagy hangon kalandjait mesélő páncélos, 30 év körüli fickóra lettek figyelmesek. Sárkányölését ecsetelte éppen, amikor megjegyezte, hogy a bölcsek köve miatt nem kell félnie a bestiák mérgétől. Erre aztán még Vicinius is jobban odafigyelt. Gyula bekapcsolódott a diskurzusba, és válaszul az ördögöket szolgáló mágusok irtásával dicsekedett. A fickót Egri Boldizsárnak hívják és saját bevallása szerint a legjobb módszer a bölcsek kövének megszerzésére, ha egy varázsló szolgálatába szegődik az ember, megvárja míg az elkészíti, majd egy alkalmatos fegyverrel leszúrja. Gyula kiszedte belőle, hogy egy Corsinius nevű mágust tett hidegre Milánóban. Mivel Boldizsár mágiától bűzlött, Vicinius éjjel a föld alatt a sátrába osonva ki akarta kémlelni. Ám alig dugta ki fejét a föld alól, a fekvő Boldizsár azonnal kardot rántott, úgyhogy Vicinius már fordult is vissza. A végső ostrom után nem látták többet.
Közben folyt tovább a falak törése, és három roham visszaverése után a törökök úgy visszaszorultak, hogy a keresztények táborában mindenki azt beszélte, a következő roham lesz az utolsó, azzal beveszik Otrantót. Szeptember 10-én kihirdették, hogy aki akar, kérhet áldást személyesen Mihály főangyaltól az egyik sátorban, de szedje össze hozzá minden bátorságát, mert az angyal félelmetes teremtmény. Sokan beálltak a sorba, és bizony sokan nem bírták el a főangyal közelségét. Így járt Gyula vitéz is. Mások viszont üdvözült tekintettel léptek ki a sátorból. Vicinius és Korvin össze tudta szedni minden bátorságát a négy méter magas angyal jelenlétében. Kérdezősködésük viszont fölháborította a főangyalt, hitetlen pogányoknak nevezve őket, s Korvinra (?) még lángoló kardját is kirántotta.
Mivel Vicinius erős mágiát érzett felőle, később belesett a sátor eltakart részébe is kintről. Bent papok és szerzetesek ültek körben, egyikük valamiféle oltárszerűségnél (?) állt, s még az is lehet, hogy a papok között idéző varázsjelek voltak a földre rajzolva.
Másnap, szeptember 11-én Mihály főangyal egy kisebb emelvény tetejéről indította a katonákat rohamra és tüzes kardjával. Két újdonsült bajnoka vezette a rohamot, s valóban be is vették Otranto utolsó bástyáit is.

Comments

Zoli

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.