Pálffy Gyula

élvhajhász lovag

Description:

Pálffy Gyula saját vitézsége folytán lett nemessé, amikor megmentette az ellenségtől a közvitéznek öltözve felderítésre induló Mátyás királyt.
Báthory István erdélyi fejedelem familiárisa.

Bio:

Apja kovács mester volt, akit egy hatujjú ember meggyilkolt. Gyula azóta a bosszúnak szentelte életét. Tökéletesre csiszolta vívó tudományát, hogy ha legközelebb találkozik a hatujjúval párbajra hívhassa ki. Sajnos azóta sem került elő a hatujjú, viszont valamiből meg kellet élnie. Először zsoldosnak állt, majd miután lovaggá ütötték a lovagi tornákon villogtatta képességeit.

Pálffy Gyula

Mágikus reneszánsz peterfy