Mágikus reneszánsz

Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View
Gellért-hegyi ördögimádók 1
20140403

Vicinius mesternek egy ismerőse figyelmébe ajánlott egy papot, aki valamilyen ügyet el szeretne intéztetni, s ő Vicinius mestert ajánlotta neki. A pap, Hans Egger meghívta őt és „barátait” vacsorára, hogy megbeszéljék a dolgokat.
A pénteki vacsorán gyanús lett a felszolgált sült, mivel a péntek böjti nap, ám pap elmondása szerint ez hód, és mivel a hód vízi állat, ezért húsa fogyasztható böjtnapon is.
A dagadt pap elmondása szerint szóbeszéd száll arról, hogy a Gellért-hegy barlangjaiban ördögimádók tartanak szentségtelen szertartásokat. Az őrség kapitányát hiába kérte, nem tett az ügy érdekében semmit, ezért saját maga kíván utána járni a dolognak. 200 dénárt ígért, amennyiben a csapat utánajár a dolognak, és még 500-at, ha szétugrasztják az ördögimádókat. Ennek mintegy bizonyságául a jegyzeteiket kérte.

View
Gellért-hegyi ördögimádók 2
20140410

A Gellért-hegyről tudni való, hogy bizonyos éjszakákon boszorkányok tartanak ott gyűléseket, valamint a tövében van egy barlang, amiről Korvin tudta, hogy csempészek használják raktárként. Korvin el is ment a csempészekhez, és egynek fel is keltette az érdeklődését, amikor megszerezhető pénzt emlegetett. Ketten be is járták a hegyet, de nem találtak semmit. Persze a csempész a tetejére nem mert fölmenni még nappal se, így Korvin se nézett el oda.
Másnap mind a négyen fölszerelkeztek, és az éj sötétjében indultak az ördögimádók fölkutatására. A sötét nem segített rajtuk, hosszas botorkálás után fölkeveredtek a Gellért-hegy tetejére, ahol egy nagy máglya nyomain és néhány eldobott edényen kívül mást nem találtak.
Végül nappal vonultak ki, és a sikeres kutakodás érdekében még egy nyomot olvasni tudó vadászt is vittek magukkal. A világosban negyed óra alatt találtak egy eldugott, némiképp álcázott barlangbejáratot. A vadász ide már nem mert bemenni, inkább a borról is lemondott, amit ígértek neki.
Némi kanyargás után egy trükkös beszögellés mögött egy hatalmas terembe jutottak (kb 30×60m), amelyet fáklyáik fénye be sem tudott rendesen világítani. Nagy kőkupacok és sziklák között araszolva egy nyíltabb részre értek, s a barlang vége felé haladva egy sötét dolgot vettek észre. Egy 4-5 méteres, fekete, ülő, kutyaszerű lényt ábrázolt a szobor, fehér szárnyakkal. Előtte egy vályúszerű 2×1 méteres kő, valamilyen sötét anyaggal borítva-lefröcskölve. Közelről Vicinius mester csalhatatlan orra mágiát szagolt a szobor felől.
Ekkor a szobor szájából lángot lövellt és mély hangon megszólalt: – Kik vagytok és mit kerestek itt? – Glaszia Labolasznak nevezte magát, magáról azt állította, hogy egy isten, akit az emberek démonnak is neveznek. Fölajánlotta, hogy vagyont, varázslatokat és hasonló dolgokat biztosít annak, megfelelő ellentételezésért cserébe. Vicinius mester rögtön meg is kérdezte, hogy mit kérne egy teleportszerű varázslatért, a válasz szerint egy ilyen kis dologért egy birkacsordát vagy egy ember föláldozását. Biztatta őket, hogy gondolják meg a dolgot és keressék föl, ha döntésre jutottak.
Közben Pálffy Gyula vitéz hátulról harci kalapácsával teljes erőből lesújtott a szobor szárnyára, azonban ütése természetellenesen visszapattant és saját magát sebezte meg.

A szobor kb így néz ki, csak ülve
http://birbin.mystica.hu/rpg-kepek/glasia.jpg

View
Gellért-hegyi ördögimádók 3
20140417

A csapat még kérdezgette a szobrot, hogy miket tudna adni, majd elvonultak. Beszámoltak a papnak eddigi ténykedéseikről, hogy újabb finom ingyenvacsorához jussanak.
Pálffy Gyula egy környékbeli parasztlánytól megtudta, hogy egy fekete ember teljesen kivéreztetett birkákat adott el az egyik mészárosnak. Eleve a mészáros szokta levágni ezeket, ezért volt furcsa. A hentestől eljutottak Lógodra, ott pedig egy Fekete nevű nemesemberhez. Samut rávették, hogy panaszkodjon nyilvánosan, hogy egy lány szívét meg akarja szerezni, akár még az ördögnek is eladná a lelkét érte. Semmi reakció, de hát Samu nem is híres színészi képességeiről.
Vicinius mester igyekezett bővebb leírást szerezni erről a démonról, de nyomozásai csak ördögűző varázslatok leírásáig vezették (dispel).
Pálffy Gyula némi bor segítségével megtudta, hogy a boszorkányok telihold éjjelén szoktak a Gellért-hegyen tivornyázni. Odamenni persze ő sem merne.

View
Gellért-hegyi ördögimádók 4
20140428

Pár nap múlva Vicinius mesternek levelet küldött a pap, hogy az ördögimádók másnap fognak összegyűlni. A csapat a barlang előtt állt lesben. Leszúrtak pár alakot, akik a barlangba igyekeztek, majd egy nagyobb fegyveres csoport közeledett. Vicinius mester pókhálót szőtt köréjük, hogy megbénítsa őket, hátulról pedig Korvin leszúrt egyet, majd elkezdődött a csata. Az ellenfél között volt egy varázsló is, aki hatalmas fekete kutyákat idézett ellenük, és valamilyen varázslattal okozott nekik fájdalmakat. Keserves küzdelemben a csapat fölülkerekedett. A közdelem során az ellenfelek sorában egy fegyvertelen láthatólag nagy nehezen megszabadult a fejét borító csuklyától, kiderült, hogy a kovácsmester Pálffy az, Samu nevelője. Körbenézett, láthatólag fölismerte őket. Elfutott, de a csata végén újra fölbukkant.
Az ellenséges varázslót Gyula megpróbálta leszúrni, de az boszorkányos ügyességgel tért ki a csapások elől. Csak egy kisebb sebet tudott neki okozni, ami talán elég is volt, mert ördögi ügyességgel kibontakozott Vicinius pókhálójából, és menekülőre fogta. Korvin utána. Már majdnem utolérte, amikor az megállt és visszafordulva egy pisztolyt fogott Korvinra. Állj – kiáltotta, de hiába, mert a pisztollyal nem törődve Korvin nekirontott. A lövés célt tévesztett, s az azt követő közelharcban a varázsló volt hajszálnyival eredményesebb. Egy vágása Korvint homlokán érte, aki a szemébe csorgó vértől már alig látott, de a varázsló nem erőltette a harcot, hanem újra a futásban keresett menedéket.
Vicinius látta, ahogy az ördögimádók testéből haláluk után dió méretű kékesfehér golyó lép ki és a hegy gyomra felé repül. Közönséges ember halálánál még hasonló dolog sem történik.

View
Gellért-hegyi ördögimádók 5
20140505

A kovácsmester Pálffy szerint régi barátja, Isszabor Mihály nagy vagyon megszerzésének lehetőségét ígérte neki már pár éve, ezért hozták ide. Gyulával bementek a szoborhoz is. A fején levő csuklya egy zsákszerű darab volt, és így az arcát is elfedte.
A kovácsmester tudta Isszabor sajtkészítő mester lakhelyét is, úgyhogy oda vonultak. A földszinti sajtkészítőket Samu farkas formában elriasztotta. Az emeleten mindenki megtalálta a hozzá illő dolgot: Gyula a fölmenekült leányzót, Vicinius pedig egy varázskönyvet és mindenféle iratokat. A papnak leadták a levelet, ami Beel Zebub varázskönyvéhez tartalmazott nyomot, valamint démonidéző formulákat, amit a könyv mellett lelt.
Közben megérkezett Báthori úr Erdélyből, és egy fiatal varázsló lányt hozott magával. Fruzsinát produkáltatta is, aki az úr embereit mekegésre és tehénbőgésre késztette. Báthori ezen jól szórakozott.

View
Otranto ostroma 1
20140512

Isszabort a varázslót azóta sem látták hőseink. Sánta Balázs is eltűnt a cimboráival együtt, ők voltak a csempészek a Gellért-hegy tövében.
1181 augusztusában, tehát egy évvel később Mátyás király kisebb sereget küldött a Nápolyi királyságba, ahol a törökök elfoglalták Otrantot, és az olaszok azóta sem voltak képesek kiverni őket. A keresztes hadjárat bűnbocsánattal jár. Hőseink a Báthori által küldött csapat tagjaiként érkeztek az Otranto melletti táborba. Közben kiokították őket, hogy kell megúszni, ha a Nápoly melletti vulkánban tanyázó sárkány lecsapna a menetre, de végül erre nem került sor.
Az ostrom során még a fal törése zajlik.
Korvin a tűzvonalba eső egyik épületben török fejeket látott, s közelebb érve egy tárgyalást hallgatott ki. Egy török egy olasz és egy magyar pap diskuráltak arról, hogy a várban fogytán az élelem ezért (!) az ostromlók indítsanak támadást, mert akkor tovább húzzák a várbeliek, (kevesebb embert kell etetniük). Elvonulásuk után Korvin meg is találta azt az alagutat, amelyen keresztül a várig lehet jutni egy deszkaajtóig. Vicinius pedig Gergely pap, a magyar résztvevő után kérdezősködött, és próbálta gyanúba keverni feljebbvalójánál.
Épp az értesüléseket beszélték meg ebédidőben, távolabb a többi katonától, amikor az elhagyott házak felől több tucat török rontott elő, hogy rárontson a magyar táborra. Irányuk alapján vélhetően a magyar zászlót vagy az ott elhelyezett ereklyét akarják megkaparintani.

View
Otranto ostroma 2
20140519

A törökök elérték a tábort és egy nagy robbanással szétzúzták az egyik ajtóként használt szekeret. A résen át igyekeztek benyomulni és kézitusába keveredtek a a bejáratnál álló magyarokkal. Elég jól tartották a kaput, különösen miután Vicinius pókhálói is feltartották a pogányokat. Végül egy újabb tüzes robbanás rendet vágott soraikban, a maradékot pedig lekaszabolták a törökök.
Pár pillanat múlva elérték a csapatot is, ahol megtörtént az első pengeváltás.
Közben pár katona már megjelent segítségül a tábor belseje felől.
Vicinius észrevette, hogy mind az elesett magyarok, mind pedig a törökök testéből kékesfehér, dió nagyságú gömb száll az ég felé, ami a közönséges szemnek láthatatlan.

View
Otranto ostroma 3
20140526

Kemény csatában a magyarok győztek, miután egyre több és több magyar ért a csata helyszínére. Még egy lángoló kardú törököt is levágtak. Toroskay kapitány kiemelte a csapat vitézségét a többiek előtt.
Gyula fölfedte a kapitány előtt a várhoz vezető alagutat, aki azt mondta, beszél a vezérekkel, Kinizsivel és Magyar Balázzsal az ügyről.
Viciniust nem hagyta nyugodni a kihallgatott papok beszélgetése, beszélt Toroskay kapitánnyal az ügyről, azt hazudva, hogy Pálffy Gyula volt az, aki kihallgatta a papokat. Az egyik püspök nagyon gyorsan hívatta is hamarosan Gyulát, hogy mesélje el ezt a találkozást, ahol meglepetésre Gergely atya is ott volt a püspökkel. Gyula nem fedte föl a püspök előtt, hogy Gergely atyát látta (Korvin).
Korvin a katonák között hallott egy pletykát arról, hogy a várban egy sebezhetetlen zöld turbános töröktől kell tartani, aki valamiképpen a foglyok kiszipolyozásából nyeri erejét.
A papok beszélgetése igazolódni látszik, mert idő előtt rohamot vezényeltek a vár ellen. A sok üdvözülésre váró katona mellett ez hőseinket nem nagyon lelkesítette, úgyhogy a táborban maradtak. A roham persze nem járt sikerrel, a vár falai még túlságosan magasak.
Az ostrom után Gyula még visszanézett az alagútba, ahol furcsa módon a vastag faajtó kétujjnyira befelé állt, valószínűleg nyitva. Kardjával belökni nem tudta, úgyhogy csapdát gyanítva visszament a táborba és harsányan kiáltozva hívta föl a figyelmet az alagútra.

View
Otranto ostroma 4
20140602

Az alagút hírére összefutott pár ember, a többiek meg szétvitték a hírt. Előkerült Kinizsi is, aki személyesen ment le a tárnába intézkedni. Csapda ugyan nem volt az ajtó mögött, egy hulla torlaszolta el belülről. A folyosóban jobbról-balról rengeteg polcokra helyezett, kiszáradt hulla, mind lábbal a folyosó felé. Az előretóduló csapat váratlanul üvöltve és mindenkin átgázolva visszafelé kezdett rohanni. Csak Kinizsi és Gyula maradtak. Előremenve egy rémisztő kőfej domborműre akadtak, ami mintha kicsit még mozgott is volna. Minden bátorságára szükség volt annak, aki előtte meg akart állni. Lassan megérkeztek a többiek is, és kiderült, hogy a szobor mágikus. Gyula próbát tett rajta a harci kalapácsával, sikerrel le is törte az orrát és más kisebb darabokat, ám a varázslat ettől nem szűnt meg. Szóba került a letakarás, s Kinizsi végül vissza is ment, hogy szerezzen egy Szűz Máriás zászlót a célra. A zászlóval visszatérő katonák veszett menekülésén remekül lehetett látni, hogy a fej letakarása nem állja útját a mágiának.
Négyen maradtak hát, s elindultak felderíteni, a helyet. A rengeteg hulla között egy részen szellemek is föltűntek, de gondosan elkerülték azt a helyet. Egy kürtőbe felmászva Korvin szedett fénylő varázsgombákat. Egy másikban Vicinius talált egy varázsgyűrűt egy halott, de mégis ép lány kezén.
Végül, ahogy egyre lejjebb értek a folyosó tágult és fönt egy kereszthídon turbános őrt pillantottak meg. Vicinius földben járó varázslattal magával vitte Korvint föl a hídra, aki egyetlen döféssel elintézte a katonát. Az alagút egy terembe torkollott, ahol őröket, két tucat ketrecbe zárt foglyot és egy zöld turbános törököt láttak, akik épp tüzes vasakkal kínoztak egy fehérszemélyt.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.