Mágikus reneszánsz

Otranto ostroma 3

20140526

Kemény csatában a magyarok győztek, miután egyre több és több magyar ért a csata helyszínére. Még egy lángoló kardú törököt is levágtak. Toroskay kapitány kiemelte a csapat vitézségét a többiek előtt.
Gyula fölfedte a kapitány előtt a várhoz vezető alagutat, aki azt mondta, beszél a vezérekkel, Kinizsivel és Magyar Balázzsal az ügyről.
Viciniust nem hagyta nyugodni a kihallgatott papok beszélgetése, beszélt Toroskay kapitánnyal az ügyről, azt hazudva, hogy Pálffy Gyula volt az, aki kihallgatta a papokat. Az egyik püspök nagyon gyorsan hívatta is hamarosan Gyulát, hogy mesélje el ezt a találkozást, ahol meglepetésre Gergely atya is ott volt a püspökkel. Gyula nem fedte föl a püspök előtt, hogy Gergely atyát látta (Korvin).
Korvin a katonák között hallott egy pletykát arról, hogy a várban egy sebezhetetlen zöld turbános töröktől kell tartani, aki valamiképpen a foglyok kiszipolyozásából nyeri erejét.
A papok beszélgetése igazolódni látszik, mert idő előtt rohamot vezényeltek a vár ellen. A sok üdvözülésre váró katona mellett ez hőseinket nem nagyon lelkesítette, úgyhogy a táborban maradtak. A roham persze nem járt sikerrel, a vár falai még túlságosan magasak.
Az ostrom után Gyula még visszanézett az alagútba, ahol furcsa módon a vastag faajtó kétujjnyira befelé állt, valószínűleg nyitva. Kardjával belökni nem tudta, úgyhogy csapdát gyanítva visszament a táborba és harsányan kiáltozva hívta föl a figyelmet az alagútra.

Comments

Zoli

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.