Mágikus reneszánsz

Otranto ostroma 5

20140609

Gyors tanácskozást követően Vicinius földben járó tudományával a zöld turbános törökhöz vitte a többieket, akik lecsaptak rájuk. Egyedül a zöld turbános élte túl a rajtaütést, aki láthatatlanná vált. Ám Vicinius mindent látó tekintete elől nem tudott elrejtőzni, aki pókhálóival befogta, a harcosok pedig levágták. Egyedül a bejárat közelében hagyott török maradt életben, aki megrettenve torpant meg, majd kétségbeesett tettel fáklyát nyomott egy puskaporos hordóba. A robbanás egyedül őt ölte meg, a csapatban kárt sem tett, no meg néhány fogoly olaszt. Annál nagyobb kárt tett a terem falában, amelyből víz kezdett ömleni a terembe. Ezenkívül valamilyen pénzes erszényt is szétrobbantott, mert ezüstpénzek szóródtak szét szerte a teremben.
Mindenki habitusának megfelelően reagált. Korvin fürgén igyekezett annyi pénzt összeszedni, amennyit csak bírt, illetve kifosztotta a zöld turbánost. Vicinius az asztalon szétszórt könyveket és pergameneket vette magához. Gyula a tüzes vasakkal megkínzott nőt szabadította ki és cipelte el a járatból, és a zárkák kulcsait odahajította a rabokhoz. Samu segített a raboknak a zárkáikat kinyitni.
A viszonylag lassú vízszint egy roppanás miatt egyre gyorsabban emelkedett. Hőseink a foglyok kb felével visszafelé indultak a katakombákba a víz zubogása és a zárkájukba szorult, kétségbeesetten kiabáló maradék olaszok hangzavara közepette.
A félelmetes szobor kiváltotta rettegést visszafelé ugyanúgy le kellett küzdeni. Ez hőseinknek természetesen nem okozott gondot, ám a kiszabadított foglyok egy részét bizony erőszakkal kellett átvinniük a sarkon.
A táborban nagy örömet okozott a visszatérésük. A zöld turbánt egy török fejre rakva (hiszen ugyanolyan szakállas mind) egy póznára szögelték, hogy a várbelieknek mutogassák. Kinizsi a sok hőstettük miatt száz-száz dénárt adatott mindegyiküknek.

Comments

Zoli

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.